Tänään päivystämme klo 10-11.30 Niinivaaralla ja klo 15-17 Karsikossa Katso päivystysajat

Rekisteritiedot

1. Rekisterin nimi

Kunto Aitta Oy:n asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Kunto Aitta Oy, Vehkaniementie 30, 80220 Joensuu

3a Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kunto Aitta Oy, Vehkaniementie 30, 80220 Joensuu, kuntoaitta@kuntoaitta.com

3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö(t), sähköpostit

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään neljän (4) arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut tulee tehdä sähköpostitse kuntoaitta@kuntoaitta.com tai paivystaja@kuntoaitta.com asiakkaan antamasta sähköpostiosoitteesta, joka on tallennettu rekisteriin tai henkilökohtaisesti asiakaspalvelussamme henkilöllisyyden todistaen.

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Kunto Aitta Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, yrityksen omaan markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palvelujen kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla.
Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki 523/1999.
Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero,sukupuoli)
Asiakasryhmä (esim. yksityishenkilö/yritys jne.)
Organisaation osoite- ja muut yhteystiedot
Asiakkaan ostamat ja/tai tilaamat palvelut
Asiakkaan harjoittelukäynnit

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

Kulkuri kulunvalvontajärjestelmä
Word – ja Excel – tiedostot
Paperiset ilmoittautumislistat kuntosalilla

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu asiakkaan itse antamista tiedoista, jotka on tallennettu
yrityksen järjestelmään Kunto Aitta Oy:n kulunvalvontajärjestelmään.

Yrityksen nettisivujen palautelomakkeen kautta lähetetyt tiedot sähköpostiin

7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille muutoin, kuin rekisterin pitäjän omia tarkoituksia varten (esim. osoitetiedot pankin postituspalvelua varten). Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

9 Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

10 Rekisterin suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla.

11 Tarkastusoikeus

Jäsenellä on Henkilötietolain 523/1999 pykälien 26-28 § perusteella oikeus saada tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu.

12 Tietojen korjaaminen

Henkilötietolain 523/1999 pykälä 29 § mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän tulee myös estää tällaisen tiedon leviäminen, mikäli se vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai oikeuksia.
Tietojen tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisena lähettämällä viestiä osoitteeseen paivystaja@kuntoaitta.com

 

phoneplusfacebooklinkedinclosedribbbleinstagramhappysadarrow-rightarrow-left